Selecteer een categorie:

Bouwheer: Nieuw Dak cv

industrieloods - Bosdel 42, Genk 2 appartementsgebouwen - Hooiweg 105 en Hondsbos 6, Genk 36 woongelegenheden en polyvalente ruimte - Rozenkranslaan 47, Genk 25 woningen oPEN Lab - woonwijk Nieuw-Texas, Genk kantoor Nieuw Dak - Grotestraat 65, Genk