studiebureel in technische uitrusting van gebouwen

Stadsbestuur Maaseik

Maaseik - Neeroeteren - hoek Rotemerlaan en Komweg - sporthal (nieuwbouw)

Installaties voor verwarming, ventilatie, sanitair en elektriciteit.


Maaseik - Neeroeteren - Komweg 9 - voetbalaccomodatie De Borg (renovatie)

Installaties voor verwarming en sanitair.


Maaseik - Sportlaan 6 - buitenschoolse kinderopvang "Robbedoes"

Installaties voor verwarming en ventilatie.