studiebureel in technische uitrusting van gebouwen

Kerkfabriek Riemst - Herderen

Riemst - Herderen - St.-Jan Baptistkerk (renovatie)

Vernieuwen van de bliksemafleiderinstallatie.