studiebureel in technische uitrusting van gebouwen

Kerkfabriek Heers - Heks

Heers - Hekslaan - Hennestraat - kerk O.L.V.-Ten Hemelopneming (renovatie)

Installaties voor verwarming en elektriciteit.