Selecteer een categorie:

Bouwheer: CAW 't verschil vzw

opvangcentrum 'Het Westhuis' - Terbekstraat 10, Beringen sociaal verblijfscentrum 'Het Vluchthuis' - p/a Rozenstraat, Hasselt