project Ecoren

Ecoren is een IWT-project waarbij een aantal woningen van sociale huisvestingsmaatschappij Cordium werden onderworpen aan een grondige renovatie.  Deze renovatie betrof enerzijds de volledige buitenschil van de woning en anderzijds de technische installaties, zijnde warmteproductie, productie sanitair warm water en ventilatie (d.m.v. een warmteterugwin-unit). Deze installaties werden ondergebracht in een geprefabriceerde energiemodule die geplaatst werd tegen één van de gevels van de woning. Deze energiemodule werd ontworpen door Studiebureel Heedfeld.
De renovatiewerken zelf waren zodanig geconcipieerd dat de volledige renovatie op de werf slechts enkele dagen in beslag nam en dat het geheel van de werken resulteerde in een transformatie van de bestaande woningen tot bijna energieneutrale woningen (ben-woningen). Dit kon enkel verwezenlijkt worden door een maximale prefabricatie van enerzijds de nieuw te plaatsen ruwbouwkundige gebouwdelen en anderzijds de technische installaties, hetgeen een uiterst gedetailleerde voorbereiding vanwege het ontwerpteam en de aannemers vergde.
 
In onderstaand fragment worden verdere details uitgelegd.