gasgestookte absorptiewarmtepompen

Ten behoeve van collectieve warmteproductie kan er gebruik gemaakt worden van warmtepompen. Het betreft gasgestookte absorptiewarmtepompen die in een bivalent-parallelle installatieconfiguratie opgesteld worden. Dit wil zeggen dat de warmteproductie, naast de warmtepompen, aangevuld wordt met een bijkomende warmtegenerator (bv. een gaswandketel) voor een simultane werking bij een grote warmtevraag. De warmtepomp betreft een hoogrenderende grondwater absorptiewarmtepomp. De warmtepomp gebruikt de grond als hernieuwbaar energiebron door middel van aardsondes (PE-buizen) gevuld met glycolwater.
De warmtepompen werken op basis van een rendement van 160 %.
De warmtepomp met geothermische absorptie is een geothermisch systeem.

VOORDELEN

.   Een verlaagde eindfactuur omdat het systeem op elk moment de 
    best renderende verwarmingsbron laat werken.
.   Is toepasbaar in nieuwbouw- en in renovatieprojecten.
.   Een energiezuinige oplossing voor bijna elk collectief project.
.   Er zijn interessante premies van de netbeheerder voor
    renovatieprojecten.

Er is één klein minpuntje: de absorptiewarmtepompen werken op basis van gas (= fossiele brandstof). Hier is wel een oplossing voor nl. in de toekomst zal het gas vervangen worden door biomethaan.

Studiebureel Heedfeld ontwierp de technische installatie van het project “De Vesten” in opdracht van de Molse Bouwmaatschappij. 
Voor de warmteproductie werd hier gekozen voor een cascadeschakeling van twee gasgestookte absorptiewarmtepompen in combinatie met een kleine gaswandketel.
De voordelen van dit systeem worden in de volgende uiteenzetting opgesomd.