Dynamische simulaties

Studiebureel Heedfeld nv biedt de mogelijkheid om gebouwen in een ontwerpstadium te laten onderwerpen aan een “DYNAMISCHE SIMULATIE” op basis van een 3D-model. 

Aan de hand van de resultaten voortvloeiend uit de simulatie kan er een duidelijk beeld gecreëerd worden voornamelijk van de te verwachten comforttemperaturen en energieverbruiken in de diverse seizoenen.
 
De dynamische simulatie behelst voornamelijk de volgende stappen:

  • opstellen 3D-model

  • ingeven gebouwkarakteristieken (zowel bouwfysisch als installatietechnisch)

  • ingeven gebruiksparameters

  • eigenlijke doorrekening (gebouw wordt gedurende een volledig jaar onderworpen aan klimatologische omstandigheden, bezettingspatronen, gebruiksprofielen, …)

 
Na voornoemde stappen kan het zomer- en wintercomfort geëvalueerd worden. De software die hiertoe aangewend wordt is “Energy Plus” (interface: Design Builder).